תרבות ופנאי

תיקון חצות

שולי רנד והרב גדעון הולנד

מגוון מרצי המכללה 7 | 3 שיעורים | ₪ 10

תיקון חצות

שולי רנד והרב גדעון הולנד

לסילבוס והרשמה

התשובה שלי

סיפור התשובה שלי

מגוון מרצי המכללה 7 | 2 שיעורים | ₪ 10

התשובה שלי

סיפור התשובה שלי

לסילבוס והרשמה